Secure Sockets Layer

Secure Sockets Layer(SSL)
INET SSL Certificates by GlobalSign สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นใจสูงสุดให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลสำคัญ ด้วยระบบ SSL Encryption ขนาด 256 บิต ที่มีการสร้างรหัสป้องกันแน่นหนา โดยแสดงโลโก้ GlobalSign Secure Site Steal บนเว็บไซต์ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบได้ ปราศจากการฉ้อโกงหรือปลอมแปลงในทุกรูปแบบ INET SSL Certificates by GlobalSign จึงเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับมาแล้วมากกว่าล้านเว็บไซต์ทั่วโลก
คุณสมบัติที่เหนือกว่า
-ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
-บริการแจ้งเตือนการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-สัญลักษณ์ความปลอดภัย
-รับประกันสูงสุด 1,500,000 USD
-รองรับการเชื่อมต่อจากทุกอุปกรณ์
-เป็นผู้ออกใบรับรองที่ได้มาตรฐานสากล
-ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด