Log Management

Log Management
Log Management Solutions บริการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) เพื่อตอบ รับพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ครอบคลุมทุกความต้องการและงบประมาณขององค์กรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานทางการเงิน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการทั่วไป มั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของศูนย์รักษาความปลอดภัยข้อมูล INET Security Center ของไอเน็ต
บริการจัดเก็บ Log File ครบวงจรให้องค์กรของคุณ 
-สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับทุกงบประมาณ
-ตอบโจทย์พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
-สะดวกสบายในการบริหารจัดเก็บและบริหารข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น
-มั่นใจยิ่งกว่าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

บริหารจัดการข้อมูล Log File ได้อย่างง่ายดาย
-จัดเก็บ Raw Log ด้วยการเข้ารหัสและบีบอัด (Encryption and Compression)
-รายงานการจัดเก็บข้อมูล Log Fileผ่าน Web Portal และเฝ้าระวังความปลอด
-แจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงบนเครือข่าย
-สำรองข้อมูล Log File ที่ศูนย์สำรองข้อมูล Backup Site
-ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามบนเครือข่ายด้วย Log Monitoring
-วิเคราะห์ปัญหาด้วยบริการ Analysis and Reporting ผ่าน Web Portal