Inbound Call Center Service

การบริการเชิงรับ การบริการเชิงรับ คือการให้บริการรับสายจากลูกค้า โดยลูกค้าเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามา และเจ้าหน้าที่ Call Center ทำหน้าที่รับสายและให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการติดต่อ ด้วยเทคโนโลยี และทีมงานผู้ ให้บริการของเรา ที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆมากกว่า 150 หน่วยงาน คุณมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจะได้รับการบริการที่สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ
มาตรฐานการให้บริการของเรา 
-ระบบกระจายสายที่ถูกต้องแม่นยำ
-หน้าจอแสดงทันทีเมื่อมีสายเข้า
-บทสนทนาพื้นฐาน โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายที่สุภาพ อ่อนโยน พร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกสาย
-เจ้าหน้ามีความพร้อมในการให้บริการ คือ มีทักษะในการฟัง, สอบถาม, ตอบคำถาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

รูปแบบการให้บริการในส่วนงาน Inbound (เชิงรับ) 
-INFORMATION CONTACT CENTER (ศูนย์บริการให้ข้อมูลข่าวสาร)
-CUSTOMER SERVICE (ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ )
-EVENT REGISTRATION (ศูนย์ลงทะเบียน ,สมัคร, จองสิทธิต่างๆ)

ดาวน์โหลด