ICON Solution Framework

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิค จำกัด
เป็นบริษัทซอฟแวร์ชั้นนำของประเทศไทย ได้ทำการผลิต คิดค้น ซอฟแวร์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โดยที่แมนดาลาและไอคอนได้ร่วมมือกันผลิตซอฟแวร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและความถูกต้องของข้อมูล

Krungthai Bank

ธนาคารกรุงไทย
INET ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ให้บริการระบบรับสมัครบุคลากรครบวงจรแบบออนไลน์ (Online Recruitment)

Website

www.ktb.co.th